Oyuncular için Ses Teknikleri: Sesin Hareketi

ses

Bu kampta katılımcıların beden, nefes ve ses arasındaki ilişkiyi ve bu ilişkilerin sonucunda ortaya çıkan sesin metne/şarkıya nasıl etki ettiğini keşfetmeleri beklenmektedir.
Kamp temel olarak üç ana çalışma üzerinden yürüyecektir:

Nefes-ses egzersizleri ve doğaçlamaları
Şarkı çalışmaları
Sesli metin okuma.
Şarkı söyleyemeyen oyuncu, ne Antik Yunan Tragedyaları, ne İran Ta’ziye’leri, ne geleneksel Uzak Doğu tiyatroları için düşünülebilecek bir şeydir. Şarkı söylemenin oyunculuk sanatından ayrışması, tiyatronun kaynaklarından uzaklaşmasıyla vuku bulan modern bir olgudur. Bu sebeple Jerzy Grotowski, Eugenio Barba gibi tiyatroyu kökenleriyle buluşturan tiyatro adamları için şarkı, sanat yaşamları boyunca ana araştırma konularından biri olmuştur. Kampta, Afro-Karayip, Kızılderili, Moğol, Japon, İran, Arap, Anadolu coğrafyalarından belirli bir titreşimsel niteliğe sahip otantik şarkılar üzerine çalışılacaktır.

Kampta ayrıca günlük olarak tekrarlanacak egzersizler yoluyla bedenin çeşitli bölgelerindeki tınlatıcı merkezlerini keşfetmeleri amaçlanmaktadır. Çalışmalar boyunca bedenin hangi bölümlerinin, hangi hareketlerinin nasıl bir sese yol açtığı araştırılacaktır. Bu egzersizler ve devamında yapılacak ses doğaçlamaları yoluyla katılımcıların sesi bir hareket olarak algılamaları hedeflenmektedir.

Kampta son olarak çeşitli oyunlardan veya başka metinlerden belirli bölümler seslendirilecek ve sesin değişik hareketlerinin metnin anlamı üzerinde nasıl farklı etkileri olduğu araştırılacaktır.

Kısaca kampta katılımcıların aşağıda belirtilen başlıklardaki kapasitelerini geliştirmeleri hedeflenmektedir:

Bedensel farkındalık
Mekansal farkındalık
Nefes
Tınlatıcıların ve sesin titreşimsel özelliğinin keşfi
Ses doğaçlamaları
Toplu ve bireysel Şarkı söyleme
Metin çözümleme ve okuma

Erdem Şenocak

1980′de Dazkırı, Afyon’da doğdu. İTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümünden lisans ve İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Ana Bilim Dalından yüksek lisans derecesini aldı. Hala aynı bölümde doktora eğitimine devam etmektedir. Tiyatroya İTÜ Sahnesi’nde başladı. 2004′te İTÜ Mezunlar Tiyatrosu’na ve iki grubun birleşmesi sonucu 2005′te Seyyar Sahne’ye geçti. “Ben, Pierre Riviere…”, “Vaiz”, “Tehlikeli Oyunlar”, Seyyar Sahne’deki sanat hayatı boyunca yer aldığı çalışmalardan birkaçıdır. Kadir Has Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Tiyatro Bölümü’nde misafir öğretim görevlisidir.

Kamp Tarihi

30 Ağustos – 5 Eylül 2020

[ls_content_block slug=”atolye-ozet-program-baslik-aciklama”]

30 Ağustos

[ls_content_block slug=”atolye-gun-1-programi”]

31 Ağustos – 4 Eylül

[ls_content_block slug=”atolye-en-kisa-halinde-programi”]

5 Eylül

[ls_content_block slug=”atolye-son-gun-programi”]

[ls_content_block slug=”atolye-detayli-program-genel”]

Kontenjan: 14 Kişi

[ls_content_block slug=”atolye-ucret-tablo-basligi”]

Konaklama → Tip A Tip B Tip C Tip D
Dönem 1 İnd 1495 ₺ 1663 ₺ 2111 ₺ 2839 ₺
Std 1695 ₺ 1863 ₺ 2311 ₺ 3039 ₺
Dönem 2 İnd 1595 ₺ 1763 ₺ 2211 ₺ 2939 ₺
Std 1795 ₺ 1963 ₺ 2411 ₺ 3139 ₺
Dönem 3 İnd 1795 ₺ 1963 ₺ 2411 ₺ 3139 ₺
Std 1995 ₺ 2163 ₺ 2611 ₺ 3339 ₺

[ls_content_block slug=”atolye-ucret-konaklama-lejant”]

[ls_content_block slug=”atolye-ucret-donemler-lejant-2020″]

[ls_content_block slug=”atolye-ucret-ind-std-kdv-lejant”]

[ls_content_block slug=”atolye-ucret-indirimler-2020″]

[ls_content_block slug=”atolye-medresede-yasam-yekten”]

Bu atölyeye kimler başvurabilir?

Oyunculuğa, sese ve şarkı söylemeye ilgi duyan herkes… Bu atölye için bir tecrübe şartı aranmamaktadır. Atölye ses tekniğini geliştirmek isteyen deneyimli oyuncuların katılımına da açıktır.

[ls_content_block slug=”atolye-basvurmadan-once-onemli-not-baslik”]

[ls_content_block slug=”atolye-basvurmadan-once-onemli-not-1″]

[ls_content_block slug=”atolye-basvurmadan-once-onemli-not-2″]

Atölyeye Gelmeden Önce!

[ls_content_block slug=”atolye-basvurmadan-once-gelmeden-1″]

Katılımcıların hareket çalışmalarında giymek üzere siyah tayt veya mayo takımı, şarkı çalışmalarında giymek üzere spor olmayan ve giymekten hoşlandıkları gömlek, pantolon ve bol etekler getirmelerini bekliyoruz.

[ls_content_block slug=”atolye-basvurmadan-once-gelmeden-3″]

Sıklıkla Sorulan Sorular

[ls_content_block slug=”atolye-basvurmadan-once-sss”]

[ls_content_block slug=”atolye-salgin-notlari-2020″]

×