Oyunculuk Atölyesi

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Bu atölye, mesleki soruları, arayışları olan oyunculara, dramaturglara ve yönetmenlere yönelik bir araştırma çalışması olarak tasarlanmıştır. Oyunculuk sanatının bedensel, zihinsel ve felsefi temellerini ve sınırlarını sorgulamayı amaçlar.  

Atölye, katılımcısına bedensel ve mekânsal farkındalık, nefes ve hareketin doğasını kavrama, hareket serileri kodlayabilme, solo anlatı teknikleri, tirat icrası, dramaturji ve imgelem başlıklarında beceriler kazandırmayı hedeflemektedir.  

Günlük ve haftalık program, katılımcılarla birlikte şekillenir ancak yapılacak temel çalışmalar şöyledir:

Hareket Makamı Çalışması: Makam, Doğu müziğinde ses serisinin [gam] belirli bir kullanımını ifade eden müzikal bir terimdir. Laban, Delsarte ve Feldenkrais’ın hareket teorilerinden esinlenerek Celal Mordeniz tarafından geliştirilen Hareket Makamı, hareketin en küçük bağımsız değişkenleri açısından analizine ve yorumlanmasına dayanan bir çalışmadır. Katılımcı hareketi, değişkenleri açısından algılamaya başlayınca, bedeni ve zihni arasındaki ilişkiyi ve kendi hareket makamını, yani kendi beden ve hareket alışkanlıklarını değiştirip geliştirebilir. Çalışma, sadece katılımcının hareket yelpazesini genişletmekle kalmaz, aynı zamanda imgelem kapasitesini de zenginleştirir. Bu çalışmaya aşina olan bir oyuncu, bir role hazırlanırken, karakterinin hareket makamını analiz edebilecek ve karaktere farklı ve özgün bir bakış açısı geliştirebilecektir.

Hareket Makamı’nın içinde bir alt başlık olarak geliştirilen “Ses Makamı” çalışması ise, oyuncunun sesi bir hareket olarak algılamasını sağlayarak, farklı ses oluşturma yollarını ve tınlatıcılarını aktif ve bilinçli olarak kullanabilmesini hedefler. Hareket Makamı çalışmasında olduğu gibi Ses Makamı, oyuncunun vokal imgelemini ve vokal yelpazesini genişletebilir.

Dramaturji çalışması: Bu çalışmada René Girard tarafından geliştirilen “mimetik arzu” ve “günah keçisi” kavramları “Hamlet”, “Bir Yaz  Gecesi  Rüyası”, “Oedipus” ve “Medea” oyunlarına atıfta bulunularak tartışılır. Bu oyunlar, “Neden ve nasıl arzu ediyoruz?” ve “Kültürün inşasında ve yok oluşunda şiddetin işlevi nedir?” soruları ışığında analiz edilir. Bu soruların tartışılması bir aktör için klasik oyunları ve rolleri yorumlayabilmesi için çok önemlidir.

Tirat çalışması: Bir tiradın tümüyle fiziksel-bedensel yönergelerle niteliksel olarak nasıl farklılaşabileceği araştırılacaktır. Sahnede inanç ve gerçeklik duygusunun oluşumunda bedensel farkındalığın önemi üzerine çalışılacaktır.  

Bedensel Farkındalık: Gündelik yaşam, insan bedeninde ciddi kronik kasılmalar meydana getirir. Bu kasılmalar insanın hem hareket ve eylem yeteneklerini hem de yaratıcı enerjisini kısıtlar. Bunların eliminasyonu ancak bir beden farkındalığı geliştirilerek mümkün olabilir. Bedensel farkındalık üzerine çalışmak, katılımcının mekân algısında ve hareket kapasitesinde şaşırtıcı dönüşümler sağlar. Atölyede bedensel farkındalığı artırmak için Moshe Feldenkrais’in geliştirmiş olduğu Bedensel Farkındalık tekniğinin etütleri icra edilir.  

Toplu oyunlar: Bu oyunlarda katılımcıların fiziksel kapasitelerinin, koordinasyonunun, mekân algısının, toplulukla uyumunun artırılması hedeflenmektedir.

Celal Mordeniz

Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden 2000 yılında mezun oldu. 2005 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü’nden Ta’ziye ve Tragedya karşılaştırması yaptığı teziyle master derecesi, “Hareket, Eylem ve Diyalog” isimli teziyle doktora derecesi aldı. 1991′de Boğaziçi Üniversitesi Oyuncuları’nda oyuncu olarak başladığı tiyatro çalışmalarına 2000 yılından bu yana yönetmenlik yaparak devam ediyor. Seyyar Sahne’nin ve Stoa’nin kurucusu ve yönetmenidir.

Kamp Tarihi

25 – 31 Temmuz 2022

[ls_content_block slug=”atolye-ozet-program-baslik-aciklama”]

25 Temmuz

[ls_content_block slug=”atolye-gun-1-programi”]

26 -30 Temmuz

[ls_content_block slug=”atolye-en-kisa-halinde-programi”]

31 Temmuz

[ls_content_block slug=”atolye-son-gun-programi”]

[ls_content_block slug=”atolye-detayli-program-genel”]

Kontenjan: 16 Kişi

[ls_content_block slug=”atolye-ucret-tablo-basligi”]

Bir Haftalık Atölye Konaklama Eğitim Toplam
Kendi Çadırı 1.350 1.200 2.550
Yatakhane veya Medrese Çadırı 1.620 1.200 2.820
4 Kişilik Banyolu Oda 1.890 1.200 3.090
3 Kişilik Banyolu Oda 2.295 1.200 3.495
2 Kişilik Banyolu Oda 2.700 1.200 3.900
Tek Kişilik Banyolu Oda 4.320 1.200 5.520

 

15 Mayıs’a kadar yapılan kayıtlarda %10 indirim uygulanır.

Atölyeye katılım bursu hakkında önemli not: 

Finansal sebeplerle atölyeye katılım konusunda zorluk yaşayanlar için burs başvurusu açıktır.

Burs miktarı atölye eğitim ücreti  kadardır.  Burs başvurusu için son tarih 15 Mayıs’tır.

 

[ls_content_block slug=”atolye-medresede-yasam-yekten”]

Bu atölyeye kimler başvurabilir?

Oyuncu olan ve olmayan herkes için.

[ls_content_block slug=”atolye-basvurmadan-once-onemli-not-baslik”]

[ls_content_block slug=”atolye-basvurmadan-once-onemli-not-1″]

[ls_content_block slug=”atolye-basvurmadan-once-onemli-not-2″]

Atölyeye Gelmeden Önce!

[ls_content_block slug=”atolye-basvurmadan-once-gelmeden-1″]

Katılımcıların hareket çalışmalarında giymek üzere rahat kıyafetler getirmelerini bekliyoruz.

[ls_content_block slug=”atolye-basvurmadan-once-gelmeden-3″]

 

Sıklıkla Sorulan Sorular

[ls_content_block slug=”atolye-basvurmadan-once-sss”]

 

×